Vi anbefaler

Seminarer med Johannes Facius

image

Ønsker du å lytte til alle seminarene med Johannes, eller kjøpe bøker / seminarer? Klikk på knappene under.

David Wilkersons prekener!

image

David Wilkerson gikk hjem til Herren i april 2011, men fortsatt blir mennesker over hele verden utfordret og oppmuntret i troen av denne gudsmannen gjennom bøker og prekenopptak.
ANBEFALES

Kommende hendelser

22. - 23. oktober

BjornOlavHansen01

Du er hjertelig velkommen til møtehelg med:
BJØRN OLAV HANSEN 
Møtetider: Kl.15 og 18 begge dager
Tema: "Vårt skjulte liv med Gud"
1:Behovet for åpenbaring
2:Lidelsessamfunnet med Kristus
3:Kristus vårt liv
4:Kalt til å velsigne


Søndag 30. oktober

DavidOestby001

Du er hjertelig velkommen til gudstjeneste med:
DAVID ØSTBY 
Møtet starter kl. 17:00


Søndag 11. desember

GordonTobiassen3

Du er hjertelig velkommen til gudstjeneste med:
GORDON TOBIASSSEN 
Møtet starter kl. 17:00


Vi anbefaler

Seminarer med Johannes Facius

image

Ønsker du å lytte til alle seminarene med Johannes, eller kjøpe bøker / seminarer? Klikk på knappene under.

David Wilkersons prekener!

image

David Wilkerson gikk hjem til Herren i april 2011, men fortsatt blir mennesker over hele verden utfordret og oppmuntret i troen av denne gudsmannen gjennom bøker og prekenopptak.
ANBEFALES