Kjøp den rette tid

Vi lever i en veldig spesiell tid, en tid hvor det er mange røster som roper og hvor alle ting går utrolig fort. Grenser som skal sette normer i samfunnet flyttes stadig lengre og lengre ut. Det som tidligere ble sett på som grovt og uakseptabelt er nå blitt helt vanlig og akseptabelt. Vi overøses av informasjon og synsinntrykk. Tilbud og muligheter står nærmest i kø for å fange vår oppmerksomhet. Og det er akkurat det de gjør, - de fanger vår oppmerksomhet, og de kan ta, ikke bare vår tid, men også vår fokus bort fra Herren.

Ofte, uten å være klar over det, har vi kanskje lett for å dras med i dette jaget. Stillhet og ro er nesten blitt vanskelig å finne. Og når man først prøver å falle til ro, så oppdager man kanskje hvor vanskelig det er og det går som regel ikke så lang tid før man mister konsentrasjonen og tankene kan svirre hit og dit. I samfunnet i dag virker det som om det må skje noe hele tiden.

Dette stadig økende jaget og stresset etter mer, er nok, i vår del av verden, kanskje vår største "fiende" som kristne. Det er så sjelden vi tar oss tid og får stilt vår sjel til ro, så vi kan lytte og høre hva vår Herre og Mester vil tale til oss.

Dette er ikke bare viktig, men kanskje det viktigste vi som kristne kan gjøre. Ja, skriften går så langt at den sier klart at det faktisk er helt nødvendig.

Guds Ord taler klart om farene ved dette, - når det gjelder å unnlate å ta tid med Herren.

Vi er jo fullstendig avhengige av Ham. Uten Hans nærhet er faren stor for at vi lett farer vill og sakte, men sikkert, glir bort fra Han som frelste oss.

Jesus selv gir oss noen klare eksempler på viktigheten av dette. La oss se hva Guds Ord sier.

Ett er nødvendig.

Luk.10.38
Mens de var på vandring, kom Han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Marta tok imot Ham i sitt hus.

39. Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til Hans ord.

40. Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa: Herre bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg!

41. Men Herren svarte og sa til henne: Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting.

42. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal tas fra henne.


Et svar som burde få oss til å stoppe opp og tenke oss om.
Marta ville jo bare tjene Herren med å stelle i stand for Ham. Det var jo ingen synd! Det var heller ikke noe galt i å vise at hun satte pris på at Han kom, - og at hun ville gjøre det litt ekstra fint nå som Jesus, deres venn, var kommet på besøk. Hvem av oss ville vel ikke det?

Men kanskje til vår store overraskelse, så ba ikke Jesus Maria å hjelpe sin søster, enda det var "for Hans skyld" hun strevde med å stelle i stand, og selv om hun ba Ham spesielt om at hennes søster Maria måtte komme og hjelpe henne.

Rent menneskelig sett, så skulle vi kanskje tenke at Jesus burde jo bedt henne om å hjelpe til, - siden det var Han hun gjorde i stand for, - og så kunne Han ha sagt det Han hadde på hjertet senere.

Men historien forteller oss at slik gikk det ikke. Tvert imot – så sa Han at ingen skulle ta Maria bort fra å sitte ved Hans føtter.


Hva kan vi så lese ut av dette?
1. At Herren selv setter det fortrolige samfunnet med oss, høyere, og synes det er langt viktigere, enn vårt "strev og kav" med å gjøre det praktiske og tradisjonelle vi ofte prioriterer og tror behager Ham.

2. At det å være i Hans nærvær og ha samfunn med Ham og høre hva Han har på sitt hjerte, det som Han ønsker å dele med oss, er det viktigste for oss kristne og bør komme foran andre ting vi kan vente med. I vårt stress og kav tenker vi nok ofte som Marta, "jeg skal bare gjøre dette ferdig først og så skal jeg komme og sette meg ved Hans føtter". Men hvor ofte opplever vi ikke at det ene tar det andre, og vips så var den dagen over.

3. Hvis vi skal være Hans tjenere og gjøre det som behager Ham, og bli i stand til å høre Hans røst, - så er ETT NØDVENDIG!

Hva er så dette ene som er helt nødvendig?
Jo, det å være villig til å slippe det vi har i hendene og som vi kanskje synes er så viktig, ta tid og sette oss ned ved Hans føtter når Han kaller, - før alt annet. Bruke tid og bare være i stillhet i Hans nærvær. Da vil vi høre hva Han taler til oss. Der vil Han åpenbare seg for oss og gi oss den rettledning og trøst vi trenger for å vandre videre på veien med Ham.

Vi tenker kanskje, - ja, alt dette er vel og bra, men tiden strekker rett og slett ikke til. Dette er vel et velkjent problem for oss alle. Er det noe som karakteriserer menneskene i vår del av verden så er det vel "det å ha dårlig med tid". Faktum er, at vi vel aldri har hatt det mer lettvint. Maskiner av ulike slag letter vårt arbeid både på jobb og hjemme, - arbeidsdagen er kortere, ferien er lengre, store lettvinte kjøpesentre med alt på ett sted. Åpningstider til sene kvelden. Vi har i dag mulighet til mye fri, men ofte så strekker allikevel ikke tiden til.

Personlig tror jeg ikke det er tiden, eller mangel på sådan, som er problemet. Kan det være vårt hjertes innstilling det er noe med? Ofte gjør vi vel alle mange ting vi egentlig ikke behøvde å gjøre, eller kunne vente med. Vår prioritering kommer jo som regel ut i fra den rekkefølge vi velger å sette tingene i med bakgrunn i hva vi synes er viktig.

Må Herren hjelpe oss å legge vår vei i Hans hånd slik at Hans prioriteringer kan bli våre.

Vi kommer nok sannsynligvis ikke til å få tid, men må kanskje ta tid.

I Jesaja 30.15 leser vi:
"For så sa Herren Herren, Israels Hellige: Dersom dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og i tillit skal deres styrke være. Men dere ville ikke.

Som vi har sett, så er det så mange ting som vil fange vår oppmerksomhet og ta vår tid i disse dager. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi får nåde og kraft til å velge rett å prioritere vår tid. Det kommer kanskje til å koste" noe av vårt eget", men det vil garantert være verd det! Tenk hvilken styrke, kraft og frelse som venter oss i Herrens nærhet.


Lignelsen om såmannen.
Tenk på lignelsen om såmannen: Jesus er såmannen. Såkornet er Guds ord.

Mark.4.14
Såmannen sår ordet.

15. Men de ved veien er de som ordet blir sådd i, og når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som er sådd i dem.

16. Og på samme måte de som blir sådd på steingrunn. Det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det.

17. De har ingen rot i seg og holder bare ut en tid. Når det kommer trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra.

18. Andre igjen er de som ble sådd blant torner. Det er de som hører ordet,

19. men verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lyst til andre ting kommer inn og kveler ordet, så det blir uten frukt.

I vers 19 sier Jesus, at blant de ting som kan komme i vår vei og som effektivt vil hindre oss fra å bære frukt for himmelen er: "rikdommens bedrag og lysten til andre ting". Dette kommer altså lett inn og kveler effektivt ordet, så det blir uten frukt eller resultat i våre liv.

Hvor godt dette passer på vår tid. Vi bor jo i ett av de rikeste land i verden, hvor trenden lett kan bli å stadig strekke seg etter mer. Dette kan føre til en falsk trygghet, en trygghet som sier: Nå har jeg overflod, nå er min framtid sikret. Men faktum er at rikdom har en egen evne til å gjøre seg vinger, og plutselig en dag så er den ikke der lenger.

Med rikdom og velstand kommer også muligheten til å gjøre andre ting. Ting vi ikke kunne gjøre før, - men det å gjøre ting og sette seg inn i ting, tar tid. Og med dagens uttallige tilbud og muligheter så mangler det ikke på fristelser i så måte. Men uansett så er tilbudet så stort og mulighetene så mange, at vi måtte jo levd minst tre ganger så lenge, for å få gjort alt det vi hadde lyst til. Det kan kreve ryggrad og disiplin, for å takle dette. Må Herren hjelpe oss til å kjøpe den rette tid å finne hvile hos Ham.  

Bergprekenen.
I bergprekenen deler vår Herre så underbart om hvordan vi kan få tak på de evige verdier.

Han formidler hvordan vi som kristne kan prioritere vår tid rett og lære å sette vår lit til Gud og ikke være så opptatt med hva vi kan skaffe til veie å få ut av våre liv til egen fordel, gjennom alt vårt strev og kav.

Jeg mener ikke med dette at vi skal slutte å jobbe og bli noen underlige drømmere. Nei, vi skal arbeide og ta vare på våre eiendeler. Men vokte vårt hjerte for en innstilling av "mye vil ha mer".

Matt.6.19
"Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og tyver bryter inn og stjeler."

vers 20.
"Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler."

vers 21.
"For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være."

vers 24.
"Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon."

Mammon, er et arameisk ord for penger og rikdom. Så når Jesus sier at du ikke kan tjene mammon, så betyr ikke det at du ikke kan tjene penger, eller eie rikdom, men at vi skal vokte oss, så ikke penger og rikdom eier våre hjerter.

I vers 25 sier Han: "Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne?"

26. "Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres Far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de?"

I vers 33 kommer så løsningen på hvordan vi skal prioritere og samtidig få det vi trenger til livets opphold: "Søk da først Guds rike og Hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!"

Tenk hvilke løfter vi har. Men vi glemmer så fort, og blir så lett opptatt av det som er her på jorden og følger ofte denne verdens verdier og krav og måter å gjøre ting på. Og midt oppe i det hele så glemmer vi de virkelige og evige verdier.

Men da er det viktig at vi husker Jesu ord: "Søk først Guds rike og Hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg!"

Måtte Herren hjelpe oss i denne travle tid til å kjøpe den rette tid, for dagene er onde som Bibelen sier.  Men Gud er god og Gud er trofast. Holder vi oss nær til Ham, så skal Han holde seg nær til oss. Han kommer ikke til å svikte en eneste en av oss!


Gud velsigne deg!