På leting

Alle har vi opplevd å lete etter noe som vi har mistet eller som vi har lagt bort ett eller annet sted. Det klassiske her er å lete etter nøklene som har blitt borte på en eller annen uforklarlig måte. Akkurat det hendte meg her en dag. Jeg skulle til å gå på jobb og låse døra igjen etter meg. Men da var ikke nøklene der de pleide å være.

Jeg kjente etter i bukselommene, så etter i jakkene, i veskene og i skuffene i gangen. Men ingen nøkler var å oppdrive. Tiden strakk ikke til akkurat da til å foreta den lange og møysommelige letingen. Det ble å finne frem reservenøklene og låse og komme seg på jobb.

På vei til jobben startet tankeprosessen som skulle vise seg å vare i noen dager før nøklene endelig kom til rette igjen. Har jeg mistet dem? Hvor var jeg i går? Har kona lånt dem? Ligger de igjen på jobben? osv.

Jeg ble litt overrasket over meg selv, hvor mye tid og kapasitet denne letingen tok. Alle kriker og kroker i heimen skulle sømfares, analyser på om slakke bukser kunne være årsaken. Ja, for nøklene kunne jo ha falt ut av lommen ved en bestemt sittestilling. Skal jeg reise innom butikken og se om de ligger der? Jeg kunne ikke helt fri meg fra tanken på å bare overse det og få filt opp nye nøkler. Tenk om noen så at jeg hadde mistet nøklene og fulgte etter meg hjem! Ville huset mitt stå tomt da jeg kom hjem fra jobben, alt inventar borte, stjålet av tyver med mine nøkler?

Kjenner du deg igjen? Slike hendelser gjør at man plutselig får veldig fokus på en ting og det beslaglegger både tid og tanker. Det opptar deg fullt og helt.

Men historien fikk en bra slutt. Jeg fant nøklene og selvfølgelig måtte de være der jeg fant dem. Da falt alle brikkene på plass og jeg kunne igjen komme til ro i sinn og tanker.

Glede over å ha funnet
I Bibelen leser vi en lignelse, som Jesus forteller i Luk. 15, 8-10, om en kvinne som hadde ti sølvpenger og som mistet en av dem. Jesus spør da fariseerne og de skriftlærde "om hun da ikke tenner et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? Og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier: Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet!"

Det blir alltid glede over å finne igjen noe som var tapt, spesielt det som er dyrebart, hvilket var tilfelle i denne lignelsen. Jesus sammenligner denne gleden med den glede det blir blant Guds engler over en synder som omvender seg.

En synder som omvender seg er verdifull for Gud. En sjel som var tapt er funnet igjen. Tenk, det fryder Guds hjerte. Han er den som virkelig leter og søker etter å finne oss mennesker, for å frelse oss og lede oss på Hans veier. Heldigvis har ikke Gud reserve "nøkler" som Han kan ta i bruk, eller liten utholdenhet slik at Han kunne gi oss opp. Nei, Han er tålmodig og nådig imot oss. Hele tiden leter og kaller Han på oss for å få oss inn i sin nærhet og inn i samfunn med Ham.

Han søker over hele jorden
Riktignok har vi mange lure gjemmesteder der vi tror vi kan skjule oss for Gud og unngå å bli oppdaget eller flykte fra Ham. Sannheten er at Han kjenner oss mennesker og vet hvordan vi tenker og handler i ulike situasjoner. Det nytter ikke å komme unna Gud. Det står at "han søker over hele jorden". Han er dyktig til å lete og Han husker godt. Han kjenner alle våre hjemmesteder og fluktruter. Han vet hvor Han skal finne oss. Akkurat det er veldig trygt for oss. Om du har gått deg vill i denne verden, kommet på avveier og ikke finner veien tilbake til Gud, så vet Han hvor du befinner deg. Han ser din situasjon og Han leter til Han finner ditt hjerte igjen.

Hvordan det skal skje, vet bare Han. Han er mektig til å føre oss inn i samfunn med seg selv igjen, til å fornye fellesskapet og overgivelsen. Vi tjener en Gud som alltid tar det første initiativet og som setter i gang leteaksjonen. Hyrden vet om et får mangler og han søker etter det. Du finner alltid en utrakt hånd hos vår Far, rede til å løfte oss opp, til å trøste, hjelpe og lede oss inn på Hans veier.

Leting etter svar
Aldri før har det vært mulig, på så mange forskjellige måter, å søke å få svar på alle de ubesvarte spørsmål som vi mennesker har. For det finnes mange ubesvarte spørsmål som vi er veldig opptatt av. Vi vil ha svar og vi vil vite det - og det helst med en gang!

Hva er det vi søker etter? Er ikke mennesket tilfreds med sin egen livssituasjon? Eller kan det tenkes at vi aldri får ro i vår sjel før vi finner det rette svaret.

Om du søker på internett etter svaret på livets gåter vil du antagelig få mange svar. Det finnes et mylder av tilbud for den som er søkende.

Men mange søker også inn i kirkene og bedehusene for å finne svaret. Og mang en sjel har funnet svaret og løsningen på livets problemer og spørsmål i møte med sin Gud. Det er her nøkkelen ligger.

Sørgelig er det derfor at det finnes så mange veier som leder mennesker vill. Tenk bare på alle religioner og åndsretninger som finnes i verden i dag. Om du i tillegg legger til alle diverse former for religiøse øvelser får vi et betydelig antall. Hvordan skal et menneske finne fram i denne jungelen av tilbud?

Veien mot svaret
Vi leser i Predikantens bok 3,11:

"Alt har Gud gjort skjønt i sin tid. Også evigheten har han lagt ned i deres hjerte, men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør, fra begynnelsen til enden."

Gud har lagt evigheten ned i vårt hjerte. Han har sørget for at det er noe i vårt hjerte som lengter etter å finne Gud. Noe som søker et hjem hvor hjertet kan finne ro og tilfredshet. Det verket har vi mennesker vanskelig for å forstå. Og veien til dette hjemmet har Faderen vist oss gjennom sin sønn Jesus Kristus.

Jesus sier om seg selv i Joh.14,6:

"Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg."

Så svaret er å søke å finne Jesus, eller rettere sagt, la seg finne av Jesus. Han er veien som leder oss til Faderen. Til den nådige Gud som tilgir, leger og gjenoppretter menneskets fall og fører det inn i harmoni, tilfredshet og avhengighet av Ham.

Søk Guds rike først
Bibelen gir oss et veldig godt råd for hvor vi skal starte søket. I Matt. 6,33 står disse ord:

"Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!"

Bibelverset står nettopp i en sammenheng hvor livets problemer og bekymringer listes opp. Mennesket bekymrer seg for livet, for hva de skal spise, kle seg med osv. Lista kan gjøres lang om du setter den inn i dagens situasjon. Tenk bare hvordan vi reagerer på at for eksempel telefonkortet skulle gå tomt! Krise!

Det er så mange ting som kan by på problemer. Løsningen på dette er å først søke Guds rike. Det er lurt å starte der. Bibelen lover oss da også alt dette andre i tillegg.

Å lete etter Guds rike
Hvordan kan vi finne noe som vi ikke kan se med våre fysiske øyne. Mange vil nok si at det usynlige er og forblir usynlig for oss mennesker. Men hva sier Bibelen oss om dette. Vi leser i Matt. 7,7-8:

"Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for."

Dette er herlige løfter som garanterer oss at vi skal finne det vi leter etter. Det bekreftes også to ganger. Let, så skal dere finne. Legg merke til at det står i en sammenheng med å be. Redskapet ditt er bønnen. Gjennom bønnen kan du lete deg frem til de himmelske ting. Gjennom bønnen kommer du inn i samfunnet med Gud.

Gullgraveren
Å søke de himmelske ting kan sammenlignes med å grave etter gull. Gull er et meget verdifullt grunnstoff som ble benyttet som betalingsmiddel i tidligere tider. Gullet representerte et lands verdier. I dag benytter vi ulike former for valuta.

Gullet var meget ettertraktet og det skapte en bølge av gullgravere blant annet i USA. Folk ville bli rike, og det raskt. Lite visste de hva de gikk til. Historiene om gullgravere som vendte tomhendte hjem igjen er mange. Mange gav opp før gullet kom til syne.

Hva slags liv levde disse gullgraverne?

Det må ha vært et spennende liv og det må ha kostet alt.

Jeg ser for meg en ensom person i ei lita hytte langt inne i villmarka. Eneste redskapet han har å hjelpe seg med er ei vaskepanne.

Daglig tar han turen til den bekken han for mange år siden fant sine første gullkorn.

Der arbeider han flittig. Gang på gang graver han ned i sanden på bunnen av bekken, gjerne i de stille partiene av elva, og begynner å skylle ut grus og små partikler fra panna. De større steinene synker og legger seg på bunnen av panna. Gullet er jo tungt og synker fortere ned samtidig som det har en helt annen farge en vanlig gråstein.

En trenet graver kan skille ut gullet fra de andre steinene. Han forventer ikke finne den kjempestore gullklumpen med engang, men litt etter litt samler han på de gullkorn som kommer til syne. Etter en stund blir det til slutt en betydelig mengde av dem.

Alle kan nok drømme seg dit. Tenk å vaske gull, så spennende!

Slik er det også med de som søker Gud. De tar daglig turen "ut i bekken" for å lete etter gullet fra himmelen. Det de engang fikk smaken på da de møtte sin Frelser og Herre for første gang, det har de ikke glemt og det ligger som en lengsel etter igjen å få skue Hans skjønnhet.

Men det krever arbeid, ikke i strev og egen kraft, men i tillit, forsakelse og stillhet. Bibelen lærer oss at vi skal gå inn på vårt lønnkammer og lukke døra og be til vår Far. Og vår Far, som ser i det skjulte, skal lønne oss i det åpenbare (Matt. 6,6).

Etter hvert som "gullkornene" dukker opp, blir det viktig å bevare samfunnet med Ham rent og hellig fra alt som vil trenge seg inn i mellom for å ødelegge. Kjenner vi ikke tyven som kommer for å stjele, myrde og ødelegge?

Gullet er dyrebart
Gullet blir dyrebart for oss og vi vil ikke bytte det bort mot noe i denne verden.

Fokuset som vi hadde i starten har endret seg fra å være sentrert om oss selv til å være sentrert om Herren. Våre kjødelige mål om få oppnå noe i denne verden er renset ut. Søker vi Gud med et påskudd om å få alt her i livet som vårt kjød begjærer, vil vi fort gi opp. Det når ikke fram.

Vær som gullgraveren
Vi må være som gullgraveren. Etter hvert som han finner gullkornene dras han mot opphavet til selve kilden for gullet. Gullåren som ligger gjemt et sted, kanskje i nærheten av ei lita sideelv eller i nærheten av en sprekk i fjellet. Arbeidsøktene blir lengre, mer spennende og mer innbringende. Tilslutt er han så nær gullåren, at han oppslukes av synet og forstår at her har jeg jo alt jeg trenger. Jeg trenger ikke lengre bekymre meg for livet. Min fremtid er sikret.

Er det ikke slik at jo mer du får se av Jesus og erfare Ham i ditt liv, jo mer forstår du at din fremtid er sikret. Han har blitt ditt alt. Hva skal du da med rikdom i denne verden, med alt den kan tilby deg? Husk den kan ikke frelse deg!

Gullet
La deg fascinere av Jesus. Søk Ham i dag. Han er gullet Faderen vil gi deg. Har du Ham trenger du ikke alt det andre som verden vil tilby. Det blekner mot Jesus. Har du først sett gullet, gjør det noe med deg. Alt annet blir juggel når du sammenligner det.

Søk det ekte, rene og hellige!

Let etter Jesus i alle livets situasjoner! Han leter etter deg!

Gud velsigne deg!