Bibelen, vår veiviser

Mange veier
Verden er full av muligheter og det finnes et mylder av veier man kan slå inn på i livet. Veier som fører til ulike steder, alt ettersom hva man velger. Det er nesten som å prøve å ta seg fram i en storby der man ikke er kjent. Det er et mylder av gater på kryss og tvers i ulike himmelretninger, hvem skal man velge, og hvor fører den hen? Her er det så godt som håpløst å være sikker på å komme fram dit man har tenkt, uten at man har et godt kart, som klart og tydelig beskriver veien.

Når man da kommer til et veikryss, så behøver man ikke være i tvil om hvem av veiene som er den rette. Du bare ser i kartet og der ser du tydelig hvem av veiene du skal velge. Og du behøver ikke å bekymre deg, for du vet, at bare jeg følger kartet nøye, så gjør det ikke noe om jeg ikke vet alt om denne byen. Så lenge jeg følger kartet og holder meg til det, så vil det hjelpe meg å holde meg på veien og lede meg trygt dit jeg skal.


På samme måte er Bibelen den kristnes eneste sikre kart på veien gjennom livet. Den viser oss klart veien vi må gå. Den er ikke alltid like brei og like lett å gå, men det skulle den jo heller ikke være i følge vei-beskrivelsen vi har fått.

Jesus sier i Joh.14.6 "Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg."

I Matt.7.14 leser vi: "For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den."

Men selv om denne veien både er smal og til tider vanskelig å gå og du ofte ikke ser rundt neste sving, så har den to store fordeler. For det første så er den aldri mørk. Den har et himmelsk lys over seg, slik at selv i den mørkeste natt så er den opplyst og du vil alltid se hvor du setter din fot.

Salme 119.105 sier: "Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti."

For det andre, så er den dekket med fred, Guds fred.

I Luk.1.78 og 79 kan vi lese:" På grunn av vår Guds inderlige miskunnhet, som lot soloppgang fra det høye gjeste oss, for å lyse for dem som sitter i mørket og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei."

Det viktigste av alt, er at vi med sikkerhet vet hvor denne veien ender. Vi vandrer ikke i usikkerhet eller på lykke og fromme og lurer på hvor dette bærer hen. Nei, vi kjenner allerede endemålet for vår vandring – hjemme i himmelen.

I vår tid er det en større hunger etter åndelige ting enn på lenge. Mennesker søker etter svar, svar på sine dypeste lengsler. Det har vist seg at gods og gull ikke kan stille våre innerste lengsler etter virkelig fred, hvile og svar på meningen med livet. 

Det er derfor Jesus sier i Matt.11.28 " Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!"

Tenk hvor fantastisk!
Bibelen viser oss ikke bare veien til himmelen, men den forteller oss også hva vi skal gjøre for at det skal gå oss vel så vi skal få et godt liv her på jorden.
Men det viktigste av alt - den forteller oss også veien til Gud, gjennom Jesu stedfortredende død for oss på korset. Dette for å føre mennesket som var falt fra Gud, tilbake til Ham. Den sier oss videre, ien til Gud, gjennom Jesu stedfortredende død for oss på korset. ene så høyt at Han gav sin sønnleat midt i en kald og lite medfølende verden, så finnes det en sann Gud som elsker menneskene så høyt at Han gav sin egen sønn til å dø på et kors for vår skyld.
Et av de vers som er mest kjent i Bibelen, er antagelig det som står i Joh.3.16, som ofte kalles "Den lille Bibel". Her beskrives hele Guds frelsesplan, som går som en rød tråd gjennom hele Bibelen, og forteller hva Gud har gjort for å berge en synkende og fortapt verden, alt summert i ett vers. Vi leser:

 "For så har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes men ha evig liv."

Det kommer ikke an på hva vi kan prestere, hvor flinke vi er eller hvor gode vi er. Bibelen sier klart, at det er ufortjent og ene og alene på grunn av Guds godhet og nåde at vi kan bli frelst.

Veien til frelse
I syndefallet falt hele menneskeheten fra samfunnet med Gud og alle kom under synd og dom. Derfor, i Sin store kjærlighet til oss, sendte Gud Sin sønn for å dø på et kors og ved dette føre oss tilbake til Seg Selv.

Rom.3.23 og 24 sier: "alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av Hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.

Det skjer ved en gave fra Gud som kalles tro.

Efeserbrevet 2.8 "For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave."

Denne troen kommer når vi hører Guds ord forkynt.

Rom 10.17 sier: "Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord."

Tenk så fantastisk!
Gud selv har tatt det fulle og hele initiativ og gjort alt som tjener til alle menneskers frelse ferdig i sin Sønn, Jesus Kristus.

Alt vi har å gjøre er enkelt og ukomplisert. Vi må vende om fra vår tidligere ferd og tro med vårt hjerte det budskapet vi hører.

Apg.3.19: "Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet…"

Så det å bli frelst, som også betyr å bli berget eller reddet, er ikke noe vannsklig.

Det skjer enkelt og greit som det står i Romerbrevet.

Romerbrevet.10.8

"Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner."

Vers9.
"For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste Ham fra de døde, da skal du bli frelst."

Vers10.
"Med hjerte tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse."

Så enkelt er det å komme til Gud for alle mennesker. Det koster altså ingenting annet enn å vende om og tro på det fullkomne forsoningsverket som Jesus gjorde.

Tror vi dette i våre hjerter og bekjenner det med vår munn?

Da lover Guds ord oss, at da skal vi bli frelst!


Gud velsigne deg!