Fanget av tiden

En strevsom verden
Vi lever i tider som jeg tror de fleste mennesker opplever som strevsomme og i perioder kaotiske. Det stilles stadig større krav til det enkelte menneske både på jobb og i privatlivet. For det er stadig mer å gjøre og alt skal skje så mye raskere enn før. Vi skal jo tross alt være effektive, rasjonelle og alt skal lønne seg. Det forventes at vi henger med, er oppdaterte, kan reagere og stille opp på kort varsel. Vi er blitt vant til å skynde oss, men ofte rekker vi ikke det vi skal. Vi er på etterskudd hele tiden samtidig som nye tidsfrister stadig rykker nærmere og nærmere.

Du kjenner deg sikkert igjen i noe av dette. Vi vil jo så gjerne få plass til alle ting og gjerne litt til. Det blir at vi prøver å stable tiden opp på hverandre for å få plass til alt. Det blir sjelden tid til å gjøre ting grundig, og da feier man over for i alle fall å ha gjort noe. Og en håper på at det er godt nok for de som er rundt oss. Et slikt liv bidrar til mye stress og kav i hverdagen. Og det kan umulig være sunt for vår sjel og kropp.

For hva gjør vi når helgen kommer? Jo, da bruker vi fritiden til å bøte på og prøve å ta igjen det som gikk tapt i uka. Men det er bare det at helgen er "så kort" at vi rekker ikke alt. Vi prøver alt vi kan for å utvide døgnet, selv om det bare har sine tilmålte 24 timer og en kan stille seg spørsmålet "Hvor blir det av tiden og hvor skal vi få tak i mer?"

Tidsklemma
Mange opplever å havne i ei slik tidsklemme. Man er fanget av tiden, innelåst og bundet av omstendighetene og alle kravene. Det er ikke lenger vi som fritt kan benytte tiden, men tiden som forbruker oss. Til slutt blir tidstårnet vårt så høyt at det velter.

Alt vi på egenhånd har strevd med å bygge opp for å innfri forventninger raser og vi sitter mislykket tilbake med en følelse av å ha sviktet. Tanker som "du duger ikke" og "du er for svak" dukker opp i sinnet vårt. Vi konkluderer med og undres på om andre har bruk for meg nå. Jeg klarte jo ikke å henge med. Hva sier Gud om meg nå, kan han fortsatt bruke meg? Når jeg ikke klarer å henge med i de dagligdagse ting, hva da med de åndelige?

En god hyrde
Jesus er den gode hyrde. Skulle ikke han kunne hjelpe oss? Bibelen sier at han har medlidenhet med oss i vår skrøpelighet og at han er prøvd i alle ting. Han forstår oss og ikke minst kan han hjelpe oss både gjennom og ut av vanskelighetene.

Vår sjel trenger en slik hyrde som har omsorg for oss. En som kan lede oss og styrke oss hver eneste dag. Kong David utrykker det slik i en av sine salmer:

Sal. 23, 1-3: Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel, han fører meg på rettferdighetens stier for sitt navns skyld.

Om du har prøvd å ligge i en grønn eng og kikke opp i den klare blå himmelen, vet du hva jeg snakker om. Der kan du kjenne duften av blomster, høre på stillheten og se inn i storheten av Guds skaperverk. Slikt gir hvile til en sliten kropp og sjel.

Det er hit Herren vil lede oss. Til stedet hvor det finnes hvile, fornyelse og kraft. Han vil løfte av oss de tunge byrdene som vi bærer på og "lade opp batteriene" våre.

Du har sikkert prøve å bruke en batteridrill til å skru inn noen skruer i en vegg. Om batteriet er flatt, duger ikke drillen. Men setter du drillen inn i ladestasjonen en stund og tar deg tid til å vente til den er ferdig ladet, erfarer du at jobben går lett.

Vi mennesker er ikke så annerledes enn dette. Vi trenger påfyll hele tiden. Her ligger hemmeligheten i å takle hverdagen med det økende krav og tidspress som henger over oss.


Kom til meg!
Jesus sier noen befriende ord til oss i Matteus 11, 28-29:

"Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler."

Jesus står med åpne armer og venter på at vi skal komme til ham. Tilbudet gjelder alle dager og til alle tider. Du vil aldri oppleve en stengt dør hos Jesus. Til ham kan du bære med deg "ryggsekken" din.

I den ryggsekken har vi lett for å putte alt som ikke har gått så bra. Der har vi lagret alle våre byrder, problemer og bekymringer. Og det finnes sikkert synd, skuffelser og noen nederlag i sidelommene også. Det virker som om alt får plass i en slik sekk. Vi samler på mye og det blir veldig tungt å bære. Men vi har en som kan ta alle våre byrder. Jesus vil frigjøre deg fra byrdene om du lar han få lov til det.

Tøm sekken!
Vi får lov å tømme ryggsekken ut foran Herrens føtter. Alt skramlet som har tynget oss vil Jesus gå igjennom og sortere for oss. Kan du se for deg Jesus plukke opp ting for ting samtidig som han spør deg: Kan jeg få ta denne bekymringen? Hva med denne skuffelsen, kan jeg fjerne dem? Denne synden vil jeg kaste i glemselens hav!

I hans nærhet blir alt åpenbart og avslørt, men tenk på hvilket påfyll av hvile og nye krefter som du får. Der mottar vi lærdom av ham. Hva vil han lære oss? Jo, han har ord som din sjel har godt av å høre. Det er ord til oppmuntring og trøst. Han vil gi deg visdom og ledelse for de situasjoner som du er oppe i. Han ønsker å lede oss slik at vi blir spart for mange unødige bekymringer.

Veien inn til hvilen
Veien inn til Jesus er veien inn til hvilen. Den veien er ikke lang eller tung å gå. Men den er smal og det kan synes som om det er mange hinder på den. Vi har en sjelefiende som gjerne setter opp hindringer for oss. Det virker som om han først og fremst er en tidstyv. Han stjeler tiden med å plassere alt mulig i vår vei. Hvor lett har vi ikke for å velge noe annet fremfor bønnen og ordet.

Bibelen sier at vi skal søke Guds rike først av alt, så skal vi få alt det andre i tillegg. Men vi blir lurt av tidstyven til å tro at om du bare får gjort unna tingene, så skal vi nok få tid til å være sammen med Jesus. De fleste vil i en slik situasjon erfare at når kvelden kommer og en går til køys, er aftenbønnen det eneste en rakk.

Men om vi søker hans rike først, så er det som om tidskontoen vår fylles opp, mer tid kommer oss i møte. Og vi står rustet til å takle hverdagen på en helt annen måte.

Den høyeste prioritet
For hva er det viktigste i vårt liv? Hva har den høyeste prioritet? Hva er det som har evighetsverdi? Jo, det er å følge sin mester og Herre, Jesus, han som gav sitt liv for oss for at vi skulle leve ved ham.

Sier ikke bibelen; at hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel. Om vi ikke tar vare på det mest dyrebare vi har, samfunnet med ham som har frelst oss, da spiller det ingen rolle hva vi klarer å utrette i dette livet. Vi får ikke med oss noe av denne verden inn i den kommende. For de jordiske ting varer ikke evig. De er som blomsten som til slutt visner og dør.

Men alt du investerer i Guds rike har evighetsverdi og stor betydning for ditt liv her nede på jorden. Han som har skapt oss, skulle ikke han vite hva vi trenger for å leve livet? Han har jo en unik plan og vilje for hvert menneske som han ønsker å fullføre. Men vi mennesker lager oss ofte et bilde av hva det vil si å være lykkelig og tilfreds. Lykken og velværet kommer ikke før vi kommer til tro og får møte ham som er selve opphavet til livet. Når du møter Jesu kjærlighet og nærvær er det ingen ting på denne jord som kan måle seg med det. Alt annet blekner.

Lengselen i Guds hjerte
Det finnes en lengsel i Guds hjerte etter å ha felleskap med sine barn. Han skapte jo Adam og Eva og satte dem inn i en vakker hage for at de skulle nyte av den og av fellesskapet med sin Gud. Men når de falt i synd, skjulte de seg for Gud åsyn. Synden skapte et skille mellom dem. Det var da Herren kalte på Adam og sa til ham: Hvor er du? Initiativet lå oss Faderen. Guds farshjerte strakk seg ut til Adam for igjen å få kontakt.

Så stor kjærlighet finnes det i Guds hjerte.  Det beviste han ved å sende sin sønn til jorden for å dø for oss, for å gjenopprette og lege det brutte forholden mellom ham og oss. Lengselen i hans hjerte er like sterk i dag. Bibelen sier at den kjærligheten faller aldri bort.

Han søker etter å ha kontakt med det travle mennesket, for å berike livet, for å gi styrke og for å ha samfunn. Om du gir gjensvar på hans kjærlighet, prioriterer ham og søker ham av hele ditt hjerte så kommer du aldri å angre.

Hans omsorg, kjærlighet og nåde er så grenseløs. Du møter en god Far som forstår dine problem, som lytter til alt du har å si, som trøster og oppmuntrer deg i hverdagen.

Han er opphavet og kilden til hele livet. Hos ham vil du finne kildene med glede og fred. De er som strømmer av levende friskt vann, som du stadig kan fylles av.

Bibelen sier i Joh. 7,37-38:

"… om noen tørster, han komme til meg å drikke! Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det som flyte strømmer av levende vann."

og Fil. 4,19:

"Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus."

Må Gud rikelig velsigne deg!

Amen