Våre rettigheter i Kristus

Karl LindstrømSøndag 7.september hadde vi besøk av Karl Lindstrøm fra pinsemenigheten "Håpet" på Skarnes. Karl virker som forstander der, i tillegg til å være daglig leder for stiftelsen Biri treningssenter, som arbeider med å hjelpe mennesker med rusrelaterte problemer. Med utgangspunkt i liknelsen om den fortapte sønn, delte Karl et oppmuntrende budskap om de herlige rettighetene vi har som Guds barn. De rettighetene Jesus har kjøpt for oss da Han døde for oss på korset, og som er våre til å bruke etter Hans ord og vilje i vår hverdagsvandring med Herren. Lytt til prekener med Karl her.