Kjell Haltorp1
Kjell Haltorp
 

Prekenen fra søndag 17. august er tilgjengelig på mp3.