Kjell Haltorp
Kjell Haltorp
 

Prekenen fra søndag 9. oktober er tilgjengelig på mp3.