Besøk av Chuck Cohen

Chuck Cohen

Chuck Cohen, forfatter, bibellærer og forbønnsleder fra Jerusalem, Israel, besøkte oss søndag 26. april 2009. Chuck har jevnlige norgesbesøk, og har besøkt oss flere ganger tidligere.


Chuck delte kjente ord om Israel og Guds trofaste løfter til dette folket. Han pekte på at Israel er Guds øyensten og at hun er utvalgt til å velsigne hele verden. Israel utsettes for mye urettferdighet og misforståelser og trenger derfor mye støtte og forbønn. Chuck pekte på de kristnes oppdrag slik det løftes frem i Jesaja 40 "Trøst, trøst mitt folk", sier Herren.


Han vektla også hvordan vi kan velsigne på andre måter, blant annet gjennom å støtte aliyah, tilbakevendelsen til landet for jøder fra hele verden, proklamere at Israels Gud er Konge og stå opp for Israel i hverdagen. Herren kaller oss til å være "vektere på Jerusalems murer", og minne Ham på Hans ord og løfter i utholdende bønn, helt til Han kommer!

Vi som kristne må ta utfordringen det er å gå i forbønn for landet vårt og lederne våre, samtidig som vi gjennom bønn og praktisk arbeid gjør det Guds ord formaner oss til å gjøre i forhold til Israels land og folk.