David Wilkersons prekener - anbefales!

David WilkersonDavid Wilkerson gikk hjem til Herren i april 2011, men fortsatt blir mennesker over hele verden utfordret og oppmuntret i troen av denne gudsmannen gjennom bøker og prekenopptak.

Mange av preknene hans ligger fortsatt tilgjengelig på internett. Du kan også laste ned papirversjoner av disse.

 

hjemmesiden til menigheten han var pastor i, Times Square Church, kan du også laste ned hver ukes prekener både av Wilkerson og medpastorene hans i ulike lydformater, så du kan høre på dem så ofte du vil - helt gratis!

 

Det legges i tillegg fremdeles ut daglige andakter med tekster fra David Wilkersons forfatterskap på engelsk.