Guds rike - i går, i dag, i morgen

Johannes FaciusJohannes Facius er et kjent og kjært navn for oss. Han har i flere år vært fast høstgjest på Sannhetens Ord, og hvert besøk blir en ny reise gjennom sannheter i Guds Ord. Johannes er internasjonalt kjent som både pastor, forbønnsleder og bibellærer, men ønsker helst å kjennes som "broder Johannes". Han har, gjennom mange tiår i Herrens tjeneste, et rikholdig "spiskammer" av erfaringer med Gud som han villig deler ut fra, og forkynner et klart og radikalt evangelium. Lytt til bibeltimene her.

 

 

Seminaret hadde denne gangen tittelen "Rikets evangelium", og bestod som vanlig av fire bibeltimer.
Den første av dem handlet om "Rikets evangelium", og tok for seg Jesu ord om hvordan evangeliet i første hånd handler om at Guds rike er kommet nær. Dette budskapet begrenser seg ikke "bare" til å handle om frelsen, slik vi gjerne oppfatter evangeliets hovedinnhold, men omfatter mye mer.

Johannes FaciusDen andre bibeltimen handlet om "Riket og korset", og tok for seg viktigheten av at vi legger våre liv helt ned for Gud, ved korsets fot, og lar Ham få Sin vilje med våre liv fullt og helt.

Den tredje bibeltimen hadde tittelen "Riket og Den Hellige Ånd", og handlet om hvordan vi er helt avhengige av Den Hellige Ånd i våre kristenliv, og hva Han kan gjøre i og gjennom våre liv, når vi lærer oss å være lydige til Herrens ledelse.

Den fjerde og siste bibeltimen tok for seg temaet "Riket nå og i framtiden" og handlet om Guds rikes dualitet, både som et rike som er her og nå, "inne i dere", slik Jesus sier i Lukas 17 og et "rike som kommer", når Jesus en gang kommer tilbake for å opprette Sitt kongedømme på jorden.

Du kan høre og laste ned alle bibeltimene på "Gratis MP3"-siden vår, og selv få del av hva Herren hadde lagt på Johannes' hjerte for denne helgen.