Israelshelg med Eliyahu og Hannah Ben Haim

Eliyahu Ben HaimHelgen 29.-30. august hadde vi besøk fra Israel. Eliyahu Ben-Haim og hans kone Hannah besøkte oss og vi fikk ha fire herlige møter sammen. Eliyahu er en av lederne for "Forbedere for Israel" ("Intercessors for Israel") og bor i Jerusalem. Han reiser over hele verden med oppdatert informasjon om Israel og underviser om viktigheten av forbønn. Han gir ut et nyhetsbrev som heter "Sound of the shofar", som også finnes tilgjengelig på norsk. To møter, ett med Eliyahu og ett med Hannah, er nå tilgjengelige for lytting og nedlasting.

 

 

I den første leksjonen fikk vi bli med på ørkenvandring med Hannah Ben-Haim som til daglig jobber som reiseleder og guide i Israel. Med bilder fra den gamle veien til Jeriko og liknelsen om den barmhertige samaritan fikk vi høre et budskap om Guds barmhjertighet og nåde. Hans nåde mot oss, og hvordan den samme nåden skal flyte fra Hannah Ben  Haimoss til andre mennesker. Veien til Jeriko gikk ned fra Jerusalem, og der falt en mann blant røvere. Han var naken, forslått og døende. Potensielle hjelpere gikk forbi og brydde seg ikke, mens en som var utstøtt og foraktet gav av det han eide og pleide mannen tilbake til livet. Vi har også fått våre liv forvandlet av En som var "foraktet av mennesker", og vi skylder å dele Hans inderlige medynk med vår neste, slik Han har befalt oss. Vi må være villige til å ydmyke oss, og følge Ham i å gjøre Hans gjerninger i en verden som er fylt av lidelse og nød.

I den andre leksjonen, delte Eliyahu med oss om viktigheten av bønn for Israel, og hvordan vi kan be spesifikt inn i ulike områder som har å gjøre med oppfyllelsen av Guds endelige frelsesplan for Israel og hele verden. Det vi faktisk gjør, gjennom å be inn i disse områdene kan kalles "profetisk evangelisering". Guds profetiske ord er i ferd med å gå i oppfyllelse rett for våre øyne, og det har i seg større dybder enn vi er i stand til å se.

Eliyahu Ben HaimDen tredje leksjonen var en bønne-oppdatering, om situasjonen i Israel slik den er nå, og hva som er viktige områder å be inn i. Israel er i en svært vanskelig situasjon idag, der så godt som hele verden går i mot henne. Midt-Østens eneste demokrati blir fordømt i FN, demonisert i pressen og presset av verdens mektigste ledere. Selv de uhyrlige blodanklagene mot det jødiske folket blir gjenopplivet i disse dager, der den svenske avisen Aftonbladet anklager jødiske soldater for å drive med drap og organinnhøsting for videresalg. Uansett hva Israel gjør, får de bare kritikk, så vi må be for landet og folket.

Den fjerde og siste leksjonen ble et bibelspekket studium over tiden vi lever i, som er full av trengsel og uro over hele verden. Eliyahu underviste om ulike faser som Skriften sier vil komme over verden, fra rystelser og mørke for til slutt å se at Lyset bryter frem. Vi ser hvordan ting rakner rundt oss, hvordan økonomien og alt skakes og mennesker fylles med frykt. Vi vil fortsatt se at mørket brer om seg, men samtidig vil lyset lyse sterkere enn noen gang i en fortapt og døende verden. Herren vil bevare oss, og vi trenger som Elias å lære oss å høre Hans stille, hviskende røst. Vi må stå fast på Ordet, være følsomme for Herrens røst, og kunne skjelne mellom ekte og falskt. Alt vil likevel være avhengig av Herrens Ånd, og det siste skriftstedet vi fikk med oss denne søndagen var Sakarja 4;6, "Ikke ved makt, ikke ved kraft, men ved Min Ånd, sier Herren".