Å leve for Guds ansikt i gudsfrykt, ydmykhet og tilbedelse Songs Bibeltime 2 »