« 3: Om å vekke morgenrøden - når veien blir veiløs Å kjenne Den hellige Songs