Å stå i gapet - forbønnens tjeneste Songs Forbønnens makt »