« Hør Israel Den første kjærlighet Songs Jeg vil reise mitt telt »