Jeg vil reise mitt telt

Jeg vil reise mitt telt

« Halleluja Den første kjærlighet Songs Kom til Jesus »