Herre, hvor lenge?

Herre, hvor lenge?

« La Ditt kors - Stille ved korset - Dra meg nær til Golgata Hjertesang Songs Se, ved elven »