Herre lær oss å kjenne Dine veier - Vi går inn i Dine gårder

Herre lær oss å kjenne Dine veier - Vi går inn i Dine gårder

Liflige sanger Songs Jeg synge vil om Golgata »