Dyp kaller på dyp- Gi meg Jesus

Dyp kaller på dyp- Gi meg Jesus

« Jeg synge vil om Golgata Liflige sanger Songs Jeg vet på Hvem jeg tror »