2: Lyden av skjør stillhet

2: Lyden av skjør stillhet

« 1: Guds hellige nærvær Å kjenne Den hellige Songs 3: Om å vekke morgenrøden - når veien blir veiløs »