4. En profets lønn.

4. En profets lønn.

« 3. Det viktigste bønneemnet Et hellig presteskap Songs