Herreveldet er på Hans skulder Songs Bibeltime 2 »