« Bibeltime 3 Herreveldet er på Hans skulder Songs