David Østby

Genre Preken/Tale
Tags

David Østby  er pinsevenn og har vært predikant, pastor og redaktør, samt innhatt en rekke verv i den norske pinsebevegelsen. Han er også forfatter og medforfatter i en rekke bøker

No more entries to show...
No more entries to show...