Bønnens folk bygger Guds rike

Bønnens folk bygger Guds rike

« Søndagsgudstjeneste 2019 Prekener med David Østby Songs Hvordan bevare og vokse i den Hellige Ånds kraft i våre liv. »