Søndagsgudstjeneste 22.februar 2015

Søndagsgudstjeneste 22.februar 2015

Prekener med David Østby Songs Bønnens folk bygger Guds rike »