Søndagsgudstjeneste 2019

Søndagsgudstjeneste 2019

« Søndagsgudstjeneste 22.februar 2015 Prekener med David Østby Songs Bønnens folk bygger Guds rike »