A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
David Østby
Genre Preken/Tale
Tags

David Østby  er pinsevenn og har vært predikant, pastor og redaktør, samt innhatt en rekke verv i den norske pinsebevegelsen. Han er også forfatter og medforfatter i en rekke bøker

Albums (1)
Songs (7)
# Song