Eliyahu Ben-Haim

Genre Preken/Tale
Tags

Eliyahu er en av lederne for "Forbedere for Israel" ("Intercessors for Israel") og bor i Jerusalem. Han reiser over hele verden med oppdatert informasjon om Israel og underviser om viktigheten av forbønn.

No more entries to show...
No more entries to show...