Frank Matre

Genre Preken/Tale
Tags

Frank Matre en en forkynner med et variert virkefelt, som innbefatter forfatter, pastor, misjonær og rektor, blant annet på Hedmarktoppen Folkehøyskole. Han har også vært med å etablere bibelskole og nærradio. Matre har doktorgrad fra Fuller Theological Seminary.

No more entries to show...
No more entries to show...