Søndagsgudstjeneste 2019

Søndagsgudstjeneste 2019

« Søndagsgudstjeneste 2018 Prekener med Gordon Tobiassen Songs Menighetens bortrykkelse og den antikristelige trengsel »