A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Jørund Midttun
Genre Preken/Tale
Tags

Jørund Midttun er sokneprest i Røyken kirke. Han har tidligere vært kapellan i Nes og Flå i Hallingdal, og i en årrekke leder for Liturgisk senter, som er et nasjonalt senter for gudstjenestefornyelse. 

Albums (1)
Songs (1)
MP3 MP3