« Det priser vi Herren for! Prekener med Karl Lindstrøm Songs Du har rettigheter »