Søndagsgudstjeneste 2018

Søndagsgudstjeneste 2018

« Søndagsgudstjeneste 2017 Prekener med Karl Lindstrøm Songs Guds folk trenger å ha tegn og under rundt seg »