Prekener med Kjell Haltorp

Review

Kjell Haltorp er forkynner, forfatter, pastor, evangelist, eller som biografien om ham sier; "visergutt i verdens største firma".  Idag er han leder for misjonsorganisasjonen Reach the Nations, med virkefelt i Midt-Østen, og feirer i 2014 50 år i tjeneste for Herren. 

Prekener med Kjell Haltorp

No more entries to show...

Items in this compilation