Lance Lambert

Genre Preken/Tale
Tags

Lance Lambert er en av de mest kjente bibellærere og forkynnere i Israel i dag, og har en prekentjeneste som strekker seg over hele verden. Han har utgitt en mengde bøker og andre ulike undervisningsmedier, og er også kjent for sin forkynnelse om endetiden.

No more entries to show...
No more entries to show...