Søndagsgudstjeneste 7.2. 2016

Søndagsgudstjeneste 7.2. 2016

« Søndagsgudstjeneste 15.2. 2015 Prekener med Ludvik M Karlsen Songs Søndagsgudstjeneste 04.02.18 »