Søndagsgudstjeneste 24.02.19

Søndagsgudstjeneste 24.02.19

Prekener med Ludvik M Karlsen Songs Søndagsgudstjeneste 5.2. 2012 »