A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Seth Ben-Haim
Genre Preken/Tale
Tags

Seth Ben Haim er en messiansk jøde som i mange år har tjent Herren som pastor og eldste i den hebraisktalende menigheten "King of Kings", Jerusalem, sammen med sin norske kone. Fra sommeren 2007 er Seth og familien utsendinger fra "King of Kings" til andre arbeidsfelt og -områder i Israel.

Albums (1)
Songs (5)
MP3 MP3