Seth Ben-Haim

Genre Preken/Tale
Tags

Seth Ben Haim er en messiansk jøde som i mange år har tjent Herren som pastor og eldste i den hebraisktalende menigheten "King of Kings", Jerusalem, sammen med sin norske kone. Fra sommeren 2007 er Seth og familien utsendinger fra "King of Kings" til andre arbeidsfelt og -områder i Israel.

No more entries to show...
No more entries to show...