Søndagsgudstjeneste 21.februar 2016

Søndagsgudstjeneste 21.februar 2016

« Søndagsgudstjeneste 2.november 2014 Prekener med Terje Berg Songs Søndagsgudstjeneste 14.januar 2018 »