« En hjelpende hånd Prekener med Viggo Wilhelmsen Songs Søndagsmøte »