Kort om menigheten

Sannhetens Ord Bibelsenter ble stiftet 16. januar 1994.

Vi er en evangelisk frimenighet som har et rikt og variert virkeområde. Vi har et stort hjerte for å hjelpe mennesker i nød og har både faste og periodiske misjonsprosjekter som vi støtter.

Vi har gudstjeneste på søndager kl 17.00 og du er hjertelig velkommen!

Gudstjenesten starter alltid med åpen bønn og lovsang i salen. Vi har også barnepass og separate barnemøter med undervisning og aktiviteter parallelt med søndaggudstjenesten.

Familietilbudet er bredt med blant annet;samlinger, barnekor, juniortreff og ungdomsgruppe. Disse samles blant annet til øvelser, aktivitetstreff og turer.

Vi har også et pulserende lovsangs- og musikkmiljø i menigheten. Menighetskoret blir stadig invitert rundt omkring i landet for å delta på andre arrangementer i ulike sammenhenger. Det har blitt tre CD-utgivelser også, den første heter "Den første kjærlighet" den andre "Liflige Sanger", og den siste heter "Hjertesang".

Vi befinner oss i Slemmestad i Asker kommune, Viken fylke, omtrent midt mellom Oslo og Drammen.

Tirsdager er det bønne- og medlemsmøter for medlemmer som samles til bønn, undervisning og andre aktuelle saker.

Informasjon om kommende gudstjenester, møter og seminarer finner du på forsiden.

Vi har også et stort og varmt engasjement i forhold til Israel.

 

blank