Litt om menighetens pastorer

Menighetens styre består av fire likestilte pastorer i et pastorteam. Styret er menighetens øverste organ.
Pastorene sammen med bønne- og omsorgsstillingen utgjør menighetens lederskap.
 
Pastor RG   Rune Gravdal 
  Pastor siden 1996.
  Har tidligere jobbet i rusomsorgen i 20 år, hovedsaklig ved
  Senter for rusforebyggende arbeid i Drammen kommune. 
  Pastor i full stilling fra 2015.
  Mobilnr.: 970 99 858
Pastor PKG   Per Kristian Graff
  Pastor siden menigheten ble grunnlagt i 1994.
  Er barnevernspedagog og arbeider til daglig som familiekonsulent i
  Barne- og familieenheten i Asker kommune.
Pastor PKG   Normann Olsen
  Pastor siden menigheten ble grunnlagt i 1994.
  Har tidligere jobbet 42 år som sikkerhetsvakt ved Norsk folkemuseum.
  Gikk av med AFP  fra denne stillingen i 2014.
Pastor BG   Bent Gabrielsen
  Pastor siden menigheten ble grunnlagt i 1994.
  Arbeider til daglig som systemkoordinator i Glitre Energi.