Israel og menigheten

 

”Brødre mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for Israel er at de må bli frelst.” (Romerne 10,1)

Som kristne går vår historie og røtter tilbake til Israel.

Bibelen er en jødisk bok, eller kanskje rettere sagt, en himmelsk bok hvor Gud har benyttet jødene til å skrive den ned for seg.

Jesus vår frelser vandret på jorden som jøde og Han sa at frelsen kommer fra jødene (Joh.4,22). Jesus var jøde, født i jødeland. Gud er Israels, Hellige Han er Abraham, Isak og Jakobs Gud (Markus 12,26).

Den første kristne menighet bestod av jøder. Apostlene og profetene, de som tilvirket menighetens grunnvoll, var jøder virksomme i landet Israel.
Jesus kommer tilbake som Konge til Oljeberget i Israel.

Jerusalem i Israel, er den Kongelige staden, den utvalgte by hvor Guds tempel var lokalisert.

Dette er noen av de elementene som gjør at vi kristne, som tror og leser den hellige bok, Bibelen, har så sterke bånd og så stor kjærlighet til dette landet og folket.
Gud har også sagt at vi skal velsigne og be for dette land og folk. Og vi vet at Guds frelsesverk og evige planer er knyttet til Herrens virke i dette landet. Dette skjer blant annet gjennom at Han i disse dager bringer de atspredte jødene hjem til Israel.

Dette har profetene forutsagt og profetiene forteller i all tydelighet at Gud faktisk vil bruke oss ”hedninger” til å hente dem hjem.
”Så sier Herren Gud: Se, Jeg løfter  Min hånd til en ed for folkeslagene, Jeg reiser Mitt banner for folkene. Da skal de komme med dine sønner på armen, og dine døtre skal bæres  på skuldrene.” (Jesaja 49,22)
 
”Hvem er disse som kommer flygende som en sky, som en due til sine reder? (Jesaja 60,8-9)
Sannelig, fjerne kyster skal vente på Meg. Skipene fra Tarsis skal komme først, så de kan føre dine barn tilbake langt borte fra. Deres sølv og gull kommer sammen med dem, til Herren din Guds navn, og til Israels Hellige, for Han herliggjør deg.”
 
Herren Jesus kommer tilbake til Israel, til Jerusalem.
Hans første komme var for å sone våre synder, men Han, Jesus, kommer igjen til Israel og da kommer Han som Konge og skal regjere i og ut fra Jerusalem.
Israel skal i de dager være gjenopprettet og forsonet med sin Gud, ved at de har erkjent Jesus som Messias.

Dette vil bli herlige tider med Jesus som Konge og Fyrste i Jerusalem, Kongestaden.

For at dette skal kunne skje må nødvendigvis jødene være samlet tilbake til sitt gamle fedreland, Israel.
Derfor er vi også sterkt engasjert i å støtte ulike organisasjoner og menigheter som arbeider for og i Israel.
Vi søker spesielt å støtte våre trossøsken, de Messianske jødene i Israel.
 
Vi tror og opplever sterkt at Gud virkelig gjør noe helt overnaturlig i Israel i disse dager. Selv om Israel ennå ikke er den nasjonen som Gud vil, vet vi at Herren er i ferd med å forberede dem for den store frelse som ligger foran dem, og som de allerede er begynt på.

Det ville derfor med andre ord være helt unaturlig for oss å ikke ha kjærlighet, takknemlighet og interesse for dette folk og land.

Vi venter med stor spenning på at Guds planer skal fullendes i Israel og Jerusalem.